AGM 2018

TIL AKTIONÆRERNE I INITIATOR PHARMA A/S

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

i INITIATOR PHARMA A/S til afholdelse den

  1. maj 2018 kl. 14.00

På adressen Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, Aarhus Universitet, DK-8000 Århus C

 

mere info

 

INITIATOR PHARMA A/S

På vegne af bestyrelsen

Magnus Persson, formand/chairman

 

Bilag 1A: Fuldmagts- og brevstemmeblanket (fysisk fremmøde).

Bilag 1B: Fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Bilag 2: Beslutningsgrundlag for tildeling af warrants efter vedtægternes §4g.

Bilag 3: Årsrapport

Bilag 4g til vedtægter (warrantbestemmelser)

 

 

TILL AKTIEÄGARNA I INITIATOR PHARMA A/S

I enlighet med § 7 i stadgarna kallas ni härmed till ordinarie bolagsstämma

på INITIATOR PHARMA A/S som hålls den

25 maj 2018 kl. 14.00

på adressen Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, Aarhus universitet,

DK-8000 ÅRHUS C

mer info

INITIATOR PHARMA A/S

Å styrelsens vägnar

Magnus Persson, ordförande

 

Bilaga 1A: Fullmakts- och brevröstningsformulär (SE)

Bilaga 1B: Fullmakts- och brevröstningsformulär (SE)

Bilaga 2: Beslutsunderlag för tilldelning av warrants(DK)

Bilaga 3: Årsrapporten (UK)

Bilaga 4g till stadgar (warrantbestämmelser) DK