Press Releases & News

08/09/2017 Resultat från Initiator Pharma A/S incitamentsprogram

08/09/2017 Result of incentive program in Initiator Pharma A/S

 07/09/2017 Valuable and Positive Results from the first Maximum tolerated dose toxicology for drug Candidate IPED2015

07/09/2017  Värdefulla och positiva resultat från de första toxikologiska studierna med maximal tolererad dos för läkemedelskandidat IPED2015

24/08/2017 INITIATOR PHARMA: HALF-YEAR REPORT 2017

24/08/2017 INITIATOR PHARMA: HALVÅRSRAPPORT 2017

07/07/2017 Positiva resultat från de första explorativa toxikologi- och farmakokinetikstudierna med läkemedelskandidaten IPED2015

07/07/2017 Positive Results from the First Exploratory Toxicology and Pharmacokinetic studies for drug Candidate IPED2015

26/05/2017 PM DELÅRSRAPPORT KV1 2017 FÖR INITIATOR PHARMA A/S

26/05/2017 PR Q1 report for Initiator Pharma A/S

17/05/2017 Kommuniké från årsstämma i Initiator Pharma A/S

17/05/2017 REFERAT FRA DEN ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I INITIATOR PHARMA A/S

09/05/2017 Synthesis route for IPED2015 Selected

09/05/2017 Syntesväg för IPED2015 vald

25/04/2017 Annual Report for 2016 Initiator Pharma A/S

25/04/2017 Årsredovisning för 2016 Initiator Pharma A/S

21/04/2017 Kallelse till årsstämma i Initiator Pharma A/S

21/04/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i INITIATOR PHARMA A/S 

19/04/2017 Initiator Pharma selects Syngene and Research Toxicology Centre as primary partners for the preclinical development of IPED2015

16/03/2017 First day of trading on AktieTorget

16/03/2017 Första dag för handel på AktieTorget

28/02/2017 Initiator Pharma publishes year-end report for 2016

28/02/2017 Initiator Pharma bokslutskommuniké 2016

15/02/2017  The rights offering prior to the listing on Aktietorget has been oversubscribed

15/02/2017 Företrädesemission inför notering på AktieTorget övertecknad

26/01/2017 Initiator Pharma A/S announces start of subscription period of the rights issue

26/01/2017 Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S företrädesemission

20/01/2017 Announcement from the Extraordinary General Meeting

20/01/2017 Kommuniké från extra bolagstämma i Initiator Pharma A/S

16/01/2017 Initiator Pharma A/S has received notice of approval for listing at AktieTorget

16/01/2017 Initiator Pharma A/S har erhållit besked om godkännande för notering på AktieTorget

10/01/2017 Initiator Pharma A/S plans new share issues and subsequent listing on AktieTorget

10/01/2017  Initiator Pharma A/S planerar nyemission och efterföljande notering på AktieTorget