Press releases and News

04/06/2018 Initiator Pharma selects Clinical Site

04/06/2018 Initiator Pharma väljer plats för kliniska prövningar

25/05/2018 Referat af Ekstraordinær generalforsamling afholdt i Initiator Pharma A/S

25/05/2018 Initiator Pharma A/S: Kommuniké från extra bolagsstämma

25/05/2018 INITIATOR PHARMA: Q1 2018 report

25/05/2018 INITIATOR PHARMA: Kvartal 1, 2018

23/05/2018 Initiator Pharma files Clinical Trial Application for Novel treatment of Erectile dysfunction

23/05/2018 Initiator Pharma skickar in klinisk prövningsansökan för ny behandling av erektil dysfunktion

03/05/2018 Årsredovisning för 2017 Initiator Pharma A/S

03/05/2018 Annual Report for 2017 Initiator Pharma A/S

03/05/2018 Kallelse till årsstämma i Initiator Pharma A/S

03/05/2018 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i INITIATOR PHARMA A/S 

25/04/2018 Initiator Pharma A/S: Trading in share options of series TO 1 will start on the 3rd of May

25/04/2018 Initiator Pharma A/S: Handel med teckningsoptioner av serie TO 1 inleds den 3 maj 2018

24/04/2018 Initiator Pharma A/S: Last day of trading in BTU

24/04/2018 Initiator Pharma A/S: Sista dag för handel med BTU

05/04/2018 Initiator Pharma A/S: The rights issue of units has been oversubscribed

05/04/2018 Initiator Pharma A/S: Företrädesemissionen av units övertecknad

15/03/2018 Initiator Pharma A/S announces start of subscription period in the rights issue

15/03/2018 Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S företrädesemission av units

06/03/2018 Initiator Pharma A/S: Offentliggörande av prospekt

06/03/2018 Initiator Pharma A/S: Publication of prospectus

06/03/2018 Initiator Pharma Prospekt

01/03/2018 Initiator Pharma A/S: Kommuniké från extra bolagsstämma

01/03/2018 Referat af Ekstraordinær generalforsamling afholdt i Initiator Pharma A/S

21/02/2018 YEAR END REPORT FOR INITIATOR PHARMA A/S

21/02/2018 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR INITIATOR PHARMA A/S

06/02/2018 Initiator Pharma A/S: Kallelse till extra bolagsstämma

06/02/2018  Initiator Pharma A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Link EGM 2018

06/02/2018 Initiator Pharma A/S: The board proposes Extraordinary General Meeting to get approval to conduct a rights issue of units

06/02/2018 Initiator Pharma A/S: Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att besluta om genomförande av företrädesemission av units

30/01/2018 Initiator Pharma receives an Intention to Grant notice in Europe for its Pipeline product candidate IPDP2015 for treatment of depression

30/01/2018 Initiator Pharma erhåller preliminärt patentgodkännande i Europa avseende pipeline produktkandidaten IPDP2015 för behandling av depression

22/01/2018 Initiator Pharma successfully completes the preclinical development of its Erectile Dysfunction drug candidate IPED2015 ahead of time

22/01/2018 Initiator Pharma har framgångsrikt och i förtid genomfört den prekliniska utvecklingen av sin läkemedelskandidat IPED2015 mot Erektil Dysfunktion

15/12/2017 Initiator Pharma reports positive results from the 28 days toxicology study in mini-pigs for its lead drug candidate IPED2015

15/12/2017 Initiator Pharma rapporterar positiva resultat från en 28-dagars toxikologisk studie på minigrisar med sin ledande läkemedels-kandidat IPED2015

24/11/2017 INITIATOR PHARMA publish its Q3 Report 2017

24/11/2017 INITIATOR PHARMA: Delårsrapport för kv 3 2017

22/11/2017 Initiator Pharma receives positive result from the toxicology and toxicokinetic studies for its lead drug candidate IPED2015 

22/11/2017 Initiator Pharma erhåller positiva resultat från toxikologiska och toxikokinetiska studier på sin ledande läkemedelskandidat IPED2015

25/10/2017 Initiator Pharma initiates toxicology and toxicokinetic studies for its lead drug candidate IPED2015 

25/10/2017 Initiator Pharma inleder toxikologiska och toxikokinetiska studier på sin ledande läkemedelskandidat IPED2015 

08/09/2017 Resultat från Initiator Pharma A/S incitamentsprogram

08/09/2017 Result of incentive program in Initiator Pharma A/S

 07/09/2017 Valuable and Positive Results from the first Maximum tolerated dose toxicology for drug Candidate IPED2015

07/09/2017  Värdefulla och positiva resultat från de första toxikologiska studierna med maximal tolererad dos för läkemedelskandidat IPED2015

24/08/2017 INITIATOR PHARMA: HALF-YEAR REPORT 2017

24/08/2017 INITIATOR PHARMA: HALVÅRSRAPPORT 2017

07/07/2017 Positiva resultat från de första explorativa toxikologi- och farmakokinetikstudierna med läkemedelskandidaten IPED2015

07/07/2017 Positive Results from the First Exploratory Toxicology and Pharmacokinetic studies for drug Candidate IPED2015

26/05/2017 PM DELÅRSRAPPORT KV1 2017 FÖR INITIATOR PHARMA A/S

26/05/2017 PR Q1 report for Initiator Pharma A/S

17/05/2017 Kommuniké från årsstämma i Initiator Pharma A/S

17/05/2017 REFERAT FRA DEN ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I INITIATOR PHARMA A/S

09/05/2017 Synthesis route for IPED2015 Selected

09/05/2017 Syntesväg för IPED2015 vald

25/04/2017 Annual Report for 2016 Initiator Pharma A/S

25/04/2017 Årsredovisning för 2016 Initiator Pharma A/S

21/04/2017 Kallelse till årsstämma i Initiator Pharma A/S

21/04/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i INITIATOR PHARMA A/S 

19/04/2017 Initiator Pharma selects Syngene and Research Toxicology Centre as primary partners for the preclinical development of IPED2015

16/03/2017 First day of trading on AktieTorget

16/03/2017 Första dag för handel på AktieTorget

28/02/2017 Initiator Pharma publishes year-end report for 2016

28/02/2017 Initiator Pharma bokslutskommuniké 2016

15/02/2017  The rights offering prior to the listing on Aktietorget has been oversubscribed

15/02/2017 Företrädesemission inför notering på AktieTorget övertecknad

26/01/2017 Initiator Pharma A/S announces start of subscription period of the rights issue

26/01/2017 Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S företrädesemission

20/01/2017 Announcement from the Extraordinary General Meeting

20/01/2017 Kommuniké från extra bolagstämma i Initiator Pharma A/S

16/01/2017 Initiator Pharma A/S has received notice of approval for listing at AktieTorget

16/01/2017 Initiator Pharma A/S har erhållit besked om godkännande för notering på AktieTorget

10/01/2017 Initiator Pharma A/S plans new share issues and subsequent listing on AktieTorget

10/01/2017  Initiator Pharma A/S planerar nyemission och efterföljande notering på AktieTorget