EGM 2018

01/03/2018 Referat af Ekstraordinær generalforsamling afholdt i Initiator Pharma A/S

 

 


 Initiator Pharma A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Til Aktionærerne i Initiator Pharma A/S

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i INITIATOR PHARMA A/S

til afholdelse den 1 marts 2018 kl. 14.00, på Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, (Aarhus Univeristet), 8000 Aarhus

mere info

 

INITIATOR PHARMA A/S

På vegne af bestyrelsen

Magnus Persson, formand

 

Appendix 1: Bestyrelsens forslag til beslutning om fortegningsemission

Bestyrelsens beretning

Erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning.

Vedtægter forslag til ændring: Appendix 4f

Gældende vedtægter for Selskabet.

Årsrapport 2016

Fuldmagts- og brevstemmeblanket (fysisk fremmøde).

Fuldmagts- og brevstemmeblanket.

 

 

 

 

 

Initiator Pharma A/S: Kallelse till extra bolagsstämma

 

TILL AKTIEÄGARNA I INITIATOR PHARMA A/S

I enlighet med § 7 i bolagsordningen kallas härmed till extra bolagsstämma i INITIATOR PHARMA A/S som hålls den

1 mars 2018 kl. 14.00,

Fredrik Nielsens Vej 2, Byggnad 1422 (Aarhus universitet), 8000 Aarhus C, Danmark

 

INITIATOR PHARMA A/S

Å styrelsens vägnar

Magnus Persson, ordförande

 


 Mer Info

 

Appendix 1: Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

Bestyrelsens beretning

Erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning.

Vedtægter forslag til ændring: Appendix 4f

Gældende vedtægter for Selskabet.

Årsrapporten 2016

Fullmaktsformulär

Fullmakts- och brevröstningsformulär