INITIATOR PHARMA: DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2021

Höjdpunkter i verksamheten under Q1 2021

  • Den 14 januari godkände den extra bolagsstämman det föreslagna konvertibla finansieringsavtalet med MAC Clinical Research, som täcker upp till 23 miljoner SEK (cirka 17 miljoner DKK) av kostnaderna för de kliniska testerna för den planerade fas 2b-studien med IPED2015 i erektil dysfunktion.

Viktiga händelser efter denna redovisningsperiod

  • Den 13 april offentliggjordes ett förslag till riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt 60 miljoner SEK för att expandera till ny indikation på särläkemedel, ledd av de långsiktiga investerarna Linc AB och Adrigo Asset Management AB.
  • Den 15 april offentliggjordes kallelsen till extra ordinarie bolagsstämma för att godkänna den riktade och fullt garanterade företrädesemissionen.
  • Den 20 april meddelades att man lämnat in en ansökan om kliniska prövningar för sin planerade fas II-studie med IPED2105 hos organiska patienter med erektil dysfunktion.
  • Den 2 maj publicerades årsredovisningen för 2020.
  • Den 4 maj offentliggjordes kallelsen till årsstämman den 28 maj.
  • Den 11 maj godkände den extra bolagsstämman den riktade och fullt garanterade företrädesemissionen. 

Finansiella höjdpunkter

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och redovisar sina räkenskaper i danska kronor (DKK).

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 27 705 728 aktier. Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

För mer information, kontakta

Claus Olesen, vd, Initiator Pharma, mobiltel: +45 61 26 00 35, e-post: ceo@initiatorpharma.com

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47 924 05 235, e-post: tv@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett danskt life science-företag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Initiator Pharmas pipeline består av tre kliniska program: läkemedelskandidaterna IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion med psykogena respektive organiska orsaker och den läkemedelskandidaten IPTN2021 som utvecklats för den allvarliga neuropatiskt smärtsjukdomen trigeminusneuralgi. Initiator Pharma är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: INIT).