Styrelse och ledning i Initiator Pharma nyttjar optioner

PRESSMEDDELANDE

23 december 2020

                                                                                 

Initiator Pharma A/S (INIT) meddelar i dag att personer ut styrelse och ledning nyttjat totalt 324 114 utestående optioner för teckning av nya aktier, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 1,3 MSEK. Bolagets antal aktier ökar således med 324 114 stycken och aktiekapitalet ökas därigenom med 34 031,97 DKK.

Optionerna som nyttjas avser optionsprogram 2018/2020 som godkändes av årsstämman den 25 maj 2018 och har nu nyttjats till 75% enlighet med nedanstående fördelning:

Person1 Tjänsteställning Utnyttjade warranter Aktieinnehav efter utnyttjande Warranter efter utnyttjande2 Totalt aktier och warranter
Magnus Mondee Persson Ordförande 69 472 199 712 138 943 338 655
Claus Elsborg Olesen CEO 86 839 917 438 173 677 1 091 115
Torgeir Vaage CFO 69 472 254 948 156 308 411 256
Mikael S. Thomsen CDO 8 860 636 056 156 308 792 364
Ulf Simonsen CMO 20 000 590 802 125 917 716 719
Dan Peters CTO 52 104 1 215 757 69 478 1 285 235
Henrik Moltke Styrelsesledamot 17 367 86 819 47 762 134 581
Total 324 114 3 901 532 868 393 4 769 925
1  Personligen eller genom holding bolag
2 Warrant program 2019/2021 och 2020/2022

Ökningen av aktiekapitalet har effektuerats utan någon pre-emption rights för bolagets befintliga aktieägare, eller andra. De nya aktierna har tecknats till ett lösenpris om 3,95 SEK per aktie, envar med ett kvotvärde om 0,105 DKK. Bolaget tillförs genom optionsnyttjandet  1 280 250,30 SEK. De nya aktierna är fritt överlåtbara och kommer efter registrering hos Ervervsstyrelsen att upptas för handel på Spotlight Stock Market. De nya aktierna ger vid teckning rätt till utdelning och andra rättigheter i förhållande till bolaget.

Efter registrering kommer Initiator Pharmas aktiekapital att har ökat med 34 031,97 DKK, från 2 875 069,47 DKK till 2 909 101,44 DKK. Antalet aktier i bolaget kommer efter registrering att har ökat med 324 114 aktier, från 27 381 614 till 27 705 728.

För mer information om Initiator Pharma, kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035 E-post: ceo@initiatorpharma.com

Denna information utgör den information som Initiator Pharma är skyldiga att lämna enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 23 december 2020 at 08:30.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en ny behandlingsmetod för patienter med erektil dysfunktion (ED), som kommer att förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter (och deras partners) som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden.

Om erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (1,2, 3).

1.              Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology 52(5):848–852.

2.             Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med 11(2):347–363.

3.             Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.