Screening av patienter pågår i Initator Pharmas fas 2a-studie med IP2018

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikbolag i klinisk fas, meddelade idag att screeningen av patienter fortgår till bolagets kliniska fas 2a-studie med IP2018. Beroende på rådande Covid-19-situation förväntas första doseringen av patienter kunna ske inom kort.

Läkemedelskandidaten IP2018 utvecklas för behandling av sexuell dysfunktion hos patienter med allvarlig depressionsstörning eller patienter som lider av generell psykogen erektil dysfunktion (ED). Fas 2a-studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 3-vägs crossover-studie som ska utvärdera effekt och säkerhet för IP2018 i unga, deprimerade patienter med erektil dysfunktion (ED). Studiens primära mål är att utvärdera läkemedelskandidatens effekt på penisstyvhet och svullnad med hjälp av ett visuellt sexuellt stimuleringstest. Studien kommer att inkludera 24 patienter på MAC Phase I unit i Manchester, Storbritannien. Beroende på rådande Covid-19-situation förväntas första doseringen av patienter kunna ske inom kort.

”På grund av Covid-19-situationen i Storbritannien har patientrekryteringen för vår fas 2a-studie med IP2018 gått långsammare än planerat. Vi förväntar oss dock att kunna fortsätta med den aktiva delen av studien inom kort och vår målsättning är fortfarande att ha top line-resultat i slutet av första halvåret 2021, säger VD Claus Elsborg Olesen.

För mer information om Initiator Pharma, kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD

Telefon: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl 14:00.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

IP2018

IP2018 är en monoaminåterupptagshämmare som hämmar den synaptiska återupptagningen av serotonin, noradrenalin och dopamin. IP2018 hämmar företrädesvis serotonin följt av återupptag av dopamin, medan det har markant mindre effekt på återupptagningen av noradrenalin. IP2018 har en antidepressiv och pro-erektil effekter i djurmodeller för depression och effekt på erektil funktion. Dessutom finns ett robust prekliniskt datapaket, en fas I-studie och en positiv emissionstomografi (PET)-studie i patienter som visar bindning till serotoninåterupptags- och dopaminåterupptagstransportörer.