INITIATOR PHARMA: KVARTALSRAPPORT 1 2020 ​​​​​​​

Kliniska framsteg och utökad pipeline

Höjdpunkter i verksamheten under Q1 2020

  • Den 15 mars rapporterade vi slutgiltiga data från företagets fas 2a-studie av IPED2015. Där demonstrerades statistiskt signifikanta och kliniskt relevanta resultat på viktiga effektmått hos patienter med allvarlig ED efter en enda dos IPED2015. Som tidigare redovisats kunde fas 2a-studien avslutas framgångsrikt utan att kritiska biverkningar observerades. 
  • Den 31 mars meddelade vi att vi har lämnat in en ansökan om klinisk prövning (CTA) i fas 2a till MHRA i Storbritannien för vår läkemedelskandidat IP2018. Genom att denna CTA lämnats in utnyttjade vi även vårt optionsavtal med Saniona för IP2018.

Väsentliga händelser efter denna redovisningsperiod

  • Den 27 april meddelade vi att vi har genomfört en 3 Mkr direktemission bestående av warranter till Formue Nord, en dansk investeringsfond. Vi aviserade även ett förslag inför årsstämman om en 7 Mkr företrädesemission med warranter som är helt garanterade. 

Finansiella höjdpunkter

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S bolagsregistrerades den 2 maj 2016. 

Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 392 TDKK (-1 463)
  • Resultat per aktie var -0,11 DKK (-0,22)
  • Likvida medel: 7 082 TDKK (13 346)
  • Soliditet: 82%

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 23 591 375 aktier (per 2020-03-31). Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar. 

VD:s kommentar

“Q1 har varit ännu ett händelserikt kvartal för Initiator Pharma. Först och främst har vi meddelat slutgiltiga data från den kliniska fas 2a-prövningen av IPED2015. För det andra har vi lämnat in en ansökan om klinisk prövning (CTA) till den brittiska tillsynsmyndigheten: därmed kunde vi också utnyttja optionen på IP2018 från Saniona. Vi kan nu helt integrera den substansen i Initiator Pharmas pipeline. 2020 blir ett riktigt spännande år för företaget, med en rad kommande brytpunkter på kort till medellång sikt.”

För mer information, kontakta

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post: ceo@initiatorpharma.com

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235, e-post: tv@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett danskt bioteknikbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de godkända läkemedlen ViagraÓ, CialisÓ och LevitraÓ.

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark.  Initiator Pharma är börsregistrerat på Spotlight Stockmarket och har ungefär 3800 aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com.