Screening av patienter pågår i Initiator Pharmas fas 2a-studie med IP2018 och första dosering av patienter förväntas inom kort

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikbolag i klinisk fas, meddelade idag att screeningen av patienter fortfarande pågår till bolagets kliniska fas 2a-studie med IP2018 och att första doseringen av patienter förväntas kunna ske inom kort.

Initiator Pharma har fått kännedom om att det i den nyligen publicerade teasern för den pågående nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2, finns information om fas 2a-studien med IP2018 som både säger att första dosering av patienter förväntas inom kort och att den första patienten redan har doserats. Den korrekta informationen är, som tidigare kommunicerats, att screening av patienter fortfarande pågår och att första dosering av patienter förväntas ske inom kort.  

 

För mer information om Initiator Pharma, kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD

Telefon: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 8 december 2020 kl 14:50 (CET). 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag i klinisk fas med säte i Århus, Danmark. Bolagets främsta kliniska tillgångar är IPED2015, för behandling av erektil dysfunktion (ED), och IP2018 för behandling av psykogen ED. Båda representerar förstklassiga behandlingar för psykogen respektive organisk ED och förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte svarar på, eller som inte kan behandlas med, befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.