Initiator Pharma beviljas anslag från danska Innovationsfonden

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar en ny behandling av psykogen erektil dysfunktion (ED), meddelade idag att bolaget har erhållit ett åtagande från den danska Innovationsfonden att stödja den kliniska utvecklingen av IP2018. Innobooster-anslaget kommer att finansiera den pågående kliniska fas 2a-studien med IP2018 med upp till 3,8 miljoner danska kronor.

Läkemedelskandidaten IP2018 utvecklas för behandling av sexuell dysfunktion hos patienter med allvarlig depressionsstörning och patienter som lider av generell psykogen ED. Fas 2a-studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 3-vägs crossover-studie som ska utvärdera effekt och säkerhet för IP2018 i unga, deprimerade patienter med ED. Studiens primära mål är att utvärdera läkemedelskandidatens effekt på penisstyvhet och svullnad med hjälp av ett visuellt sexuellt stimuleringstest. Studien kommer att inkludera 24 patienter på MAC Phase I unit i Manchester, Storbritannien. Beroende på rådande Covid-19-situation beräknas den första doseringen av patienter kunna ske inom kort.

”Vi är mycket glada över att Innovationsfonden i Danmark har beslutat att göra den här  investeringen genom sitt Innobooster-program. Det är en tydlig validering av Initiator Pharmas unika läkemedelskandidat IP2018 och behovet av förbättrad behandling av psykogen ED. Vi är övertygade om att IP2018 kommer innebära ett genombrott i behandlingen av psykogen ED  och ser fram emot att visa detta i vår pågående kliniska fas 2a-studie”, säger Claus Elsborg Olesen, VD på Initiator Pharma.


För mer information, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD

Telefon: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Denna information är sådan information som Initiator Pharma (publ) måste offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 5 november 2020 kl 22:00 (CET). 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag i klinisk fas med säte i Århus, Danmark. Bolagets främsat kliniska tillgångar är IPED2015, för behandling av erektil dysfunktion (ED), och IP2018 för behandling av psykogen ED. Båda representerar förstklassiga behandlingar för psykogen respektive organisk ED och förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte svarar på, eller som inte kan behandlas med, befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer påwww.initiatorpharma.com.

IP2018

IP2018 är en monoaminåterupptagshämmare som hämmar den synaptiska återupptagningen av serotonin, noradrenalin och dopamin. IP2018 hämmar företrädesvis serotonin följt av återupptag av dopamin, medan det har markant mindre effekt på återupptagningen av noradrenalin. IP2018 har en antidepressiv och pro-erektil effekter i djurmodeller för depression och effekt på erektil funktion. Dessutom finns ett robust prekliniskt datapaket, en fas I-studie och en positiv emissionstomografi (PET)-studie i patienter som visar bindning till serotoninåterupptags- och dopaminåterupptagstransportörer.

Om erektil dysfunktion (ED)

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes, samt prestationsångest. Antalet ED-patienter är sannolikt grovt underskattat, särskilt inom segmentet psykogen ED.

ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (2, 3, 4).  ED  kan delas in i två huvudsakliga kategorier: Organisk och psykogen ED, som kräver olika behandlingar. Initiator Pharma utvecklar IPED2015 respektive IP2018 för dessa liknande, men separata, patientgrupper.

  1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
  2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
  3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.