Initiator Pharma meddelar sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”), vilka emitterades i samband med Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units och riktade emission av units i
juni 2020, pågår fram till 15 december 2020. Sista dagen för handel med TO 2 är imorgon, fredagen den 11 december 202o. Innehavare av TO 2 äger
rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Initiator Pharma till en kurs om 4,90 SEK. Vid nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Initiator Pharma cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader – kapital som ska användas för att finansiera slutförandet av Bolagets kliniska fas II-studie med läkemedelskandidaten IP2018.

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavare av TO 2 tecknar nya aktier genom att nyttja teckningsoptionerna senast tisdagen den 15 december 2020, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 11 december 2020. TO 2 handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet INIT TO 2.

Vänligen notera att banker/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning. Innehavare av TO 2 rekommenderas därför att kontakta sin bank/förvaltare samt avsätta tid för hantering av instruktioner och betalning. Detta för att säkerställa att innehavaren agerar innan nyttjandeperioden löper ut.

Teaser och anmälningssedel, på både svenska och engelska, finns tillgängliga på Initiator Pharmas (www.initiatorpharma.com) och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.sedermera.se).

Viktiga datum i samband med nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2

  • 11 december 2020 – Sista dag för handel med teckningsoptioner
  • 15 december 2020 – Nyttjandeperioden slutar
  • 18 december 2020 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
  • 4 januari 2021 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med optionslösen av TO 2. Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD

Telefon: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma             

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag i klinisk fas med säte i Århus, Danmark. Bolagets främsta kliniska tillgångar är IPED2015, för behandling av erektil dysfunktion (ED), och IP2018 för behandling av psykogen ED. Båda representerar förstklassiga behandlingar för psykogen respektive organisk ED och förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte svarar på, eller som inte kan behandlas med, befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion (ED)

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes, samt prestationsångest. Antalet ED-patienter är sannolikt grovt underskattat, särskilt inom segmentet psykogen ED. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (1,2,3). ED kan delas in i två huvudsakliga kategorier: Organisk och psykogen ED, som kräver olika behandlingar. Initiator Pharma utvecklar IPED2015 respektive IP2018 för dessa liknande, men separata, patientgrupper.

  1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
  2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
  3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.