Initiator Pharma stärker ledningsgruppen och bildar ett Vetenskapligt råd

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikbolag i klinisk fas, meddelade idag att Dr. Allan Wehnert utnämnts till SVP, Head of Clinical and R&D Strategy and Portfolio Management, och att bolaget bildat ett vetenskapligt råd (Scientific Clinical Advisory Board, SCAB). Förstärkningen av expertisen inom klinisk utveckling sker mot bakgrund av Initiator Pharmas framsteg inom utvecklingen av bolagets främsta tillgångar, läkemedelskandidaterna IPED2015 och IP2018.

Dr. Allan Wehnert ansluter till Initiator Pharma som Senior Vice President, Clinical and R&D Strategy and Portfolio Management. Allan Wehnert har nära 30 års erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsindustrin. Han inledde sin karriär på Janssen följt av nära 20 år på Lundbeck där han har ansvarat för klinisk forskning och FoU-projektledning samt varit chef för affärsutveckling och portföljhantering inom CNS-terapiområden.

”Vi är glada över att välkomna Allan Wehnert till Initiator Pharma. Allan har omfattande erfarenhet inom CNS-området och ett strategiskt tankesätt som passar mycket väl in med vår ambition att bygga upp en organisation som kan generera värde för våra kliniska och prekliniska tillgångar, säger Initiator Pharmas VD Claus Elsborg Olesen.

Initiator Pharmas vetenskapliga råd (SCAB) har initialt bildats med två experter inom sexuell medicin; Dr. Irwin Goldstein och Sue Goldstein.

Dr. Irwin Goldstein är examenierad från McGill University Faculty of Medicine i Montreal, Kanada. Han var fakultetsmedlem vid Boston University School of Medicine i 25 år. Där var han professor i urologi och gynekologi samt grundare och chef vid dåvarande Institute for Sexual Medicine at BUSM. Han är idag chef för San Diego Sexual Medicine, där han också arbetar kliniskt. Han är Director of Sexual Medicine vid Alvarado Hospital och Clinical Professor of Surgery vid University of California i San Diego. Därutöver är han chefredaktör för Sexual Medicine Reviews och grundande redaktör för The Journal of Sexual Medicine, båda officiella tidskrifter från International Society for Sexual Medicine. Dr. Goldstein har under en lång karriär arbetat med att ge medicinsk hjälp till patienter med sexuella problem och har sedan slutet av 1970-talet varit involverad i forskning om sexuell dysfunktion.

Sue Goldstein är AASECT-certifierad sexualrådgivare och certifierad klinisk forskningskoordinator. Hon arbetar som klinisk forskningschef och programkoordinator vid San Diego Sexual Medicine, där hon är ansvarar för kliniska studier och utbildningsprogram samt är samordnare med Sexual Medicine-programmet vid Alvarado Hospital. In den rollen kombinerar Sue Goldstein sina kunskaper inom sexuell medicin, sitt författarskap och sin mångåriga erfarenhet av fundraising åt ideella organisationer för att ta fram utbildningsprogram för vårdgivare, för läkemedelsindustrin och för allmänheten. Parallellt med detta arbetar hon med fundraising för välgörenhetsorganisationen The Institute for sexuell Medicine, Inc.

”Vi är hedrade över att ha Irwin och Sue Goldstein i vårt vetenskapliga råd. De är båda välkända key opinion leaders inom sexuell medicin och är mycket högt rankade på alla topplistor inom sexuell medicin. Jag ser fram emot att ha tillgång till deras gedigna erfarenhet från fältet”, säger Claus Elsborg Olesen.

Förstärkningen inom det kliniska forskningsområdet, med den utökade ledningsgruppen och genom bildandet av ett vetenskapligt råd, är ett direkt följd av Initiator Pharmas framsteg inom utvecklingen av bolagets främsta tillgångar, läkemedelskandidaterna IPED2015 och IP2018.

IPED2015 utvecklas för behandling av patienter som lider av erektil dysfunktion (ED) med organiskt ursprung och har visat Proof-of-Concept i samband med en klinisk fas IIa-studie under våren 2020. Initiator Pharma tecknade nyligen ett finansieringsavtal med Storbritanniens största oberoende CRO. Avtalet, som är värt upp till 23 MSEK, säkerställer finansiering av den fortsatta kliniska utvecklingen i fas 2 av läkemedelskandidaten.

IP2018 utvecklas för behandling av psykogen ED och utvärderas i en pågående klinisk fas 2a-studie. Danska Innovationsfonden har nyligen åtagit sig att finansiera studien med upp till 3,8 miljoner danska kronor via Innobooster-anslaget.

För mer information om Initiator Pharma, kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD

Telefon: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 10 december 2020 kl 14:30 (CET). 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag i klinisk fas med säte i Århus, Danmark. Bolagets främsta kliniska tillgångar är IPED2015, för behandling av erektil dysfunktion (ED), och IP2018 för behandling av psykogen ED. Båda representerar förstklassiga behandlingar för psykogen respektive organisk ED och förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte svarar på, eller som inte kan behandlas med, befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion (ED)

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes, samt prestationsångest. Antalet ED-patienter är sannolikt grovt underskattat, särskilt inom segmentet psykogen ED.

ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (2, 3, 4).  ED  kan delas in i två huvudsakliga kategorier: Organisk och psykogen ED, som kräver olika behandlingar. Initiator Pharma utvecklar IPED2015 respektive IP2018 för dessa liknande, men separata, patientgrupper.

  1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
  2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
  3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.