Initiator Pharma väljer plats för kliniska prövningar

Initiator Pharma, ett biotekbolag som utvecklar en ny behandling av Erektil Dysfunktion (ED), kommer att samarbeta med MAC Clinical Research Early Phase MHRA Accredited Unit i Manchester, Storbritannien för att genomföra sin första kliniska prövning för läkemedelskandidaten IPED2015. 

’Principal Investigator’ (PI) för denna studie kommer att vara Dr Peter Dewland BSc, MA, MBBS, FFPM, DCPSA.  Dr Peter Dewland har mer än 40 års erfarenhet av läkemedelsforskning i tidig fas.  Under denna tid har han varit såväl ’Medical Director’ i flera Fas 1 organisationer, som chef för Klinisk Farmakologi i stora läkemedelsbolag.  Under sina drygt 40 år har han lett över 200 så kallade ”first-in-man” studier och över 1000 studier allt som allt, inklusive ett antal studier avseende läkemedelskandidater för behandling av Erektil Dysfunktion.  Dr Dewland kommer under studien att assisteras av hans team bestående av ’Medical sub-directors’. 

"Vi är väldigt belåtna med valet av MAC Clinical Research Unit som vår samarbetspartner för den kommande kliniska utvecklingen av IPED2015. Det är en mycket väl beprövad och högklassig CRO för kliniska prövningar, och den kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av Initiator Pharma till ett bolag i klinisk fas. Vidare är vi mycket nöjda med att ha den erfarna Dr. Peter Dewland som PI och hans kliniska och operationella team ombord, och ser fram emot att genomföra de kliniska studierna tilsammans." säger Claus Elsborg Olesen, VD på Initiator Pharma.

Initiator Pharma kommer under sommaren 2018 att skicka in sin kliniska prövningsansökan avseende IPED2015 till Medicines & Healthcare products Regulatory Agency, MHRA, Storbritannien, och vi förväntar att erhålla godkännande för att initiera den första kliniska prövningen under slutet av sommaren 2018. 

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta: 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Denna information är sådan information som Initiator Pharma (publ) måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2018. 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com 

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998)