Initiator Pharma redo att återuppta dosering av IPED2015 i Fas 1

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikbolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion meddelar i dag att de kommer att återuppta Fas I kliniska prövningar med IPED2015 under vecka 46.

Genomgång och rekrytering av friska studieindivider pågår enligt plan, med avsikten att återuppta 
Fas 1, First-in-Man studien med IPED2015. Dosering av de första randomiserade studieindividerna planeras att starta under vecka 46 (veckan som startar med 12 november).

 ‘Vi ser verkligen fram emot att fortsätta den kliniska Fas 1 studien för att uppnå säkra och verkningsfulla doseringsnivåer, så att vi därefter kan fortsätta till den värdeskapande Proof-of-Concept Fas 2 kliniska studien’säger VD, Claus Elsborg Olesen.  

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta: 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Denna information är sådan information som Initiator Pharma (publ) måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018. 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com 

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998).