KORRIGERING i pressmeddelande avseende kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S

PRESSMEDDELANDE

18 December 2020

Det pressmeddelande som Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) publicerade idag, den 18 december 2020, kl 11:22, innehöll ett skrivfel i ”Tillägg 1”, i den tredje paragrafen, där rätt nominellt belopp ska vara 321 160,035 DKK (och alltså inte 321 160 035 DKK vilket felaktigt angavs i tidigare publicerat pressmeddelande). Härutöver ska bemyndigandet vara giltigt till och med den 31 december 2024. Korrekt text i ”Tillägg 1” anges nedan.

Tillägg 1

Den 24 november 2020 ingick bolaget ett ”Partnership Agreement” med MAC Clinical Research Finance Ltd. (”MAC”). Huvudinnehållet i avtalet är att MAC, på uppdrag av bolaget, ska genomföra en klinisk fas 2b-studie (kliniska prövning för behandling av erektil dysfunktion) med bolagets läkemedel IPED2015, varvid en del av betalningen för MACs tjänster kan ske i form av emission av aktier i bolaget genom skuldkonvertering. Avtalet är från såväl bolagets som MACs sida villkorat av bolagsstämmans godkännande. Avtalet med relevanta bilagor presenteras som bilaga 1.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner avtalet, vars förslag till bestämmelse föreslås som ny § 4m i bolagets bolagsordning:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner avtalet, vars förslag till bestämmelse föreslås som ny § 4m i bolagets bolagsordning:”Bolaget har den 24 november 2020 ingått ett avtal med MAC Clinical Research Finance Ltd. om möjlig skuldkonvertering till MAC Clinical Research Finance Ltd. (”Avtalet”). Avtalet godkändes vid bolagets extra bolagsstämma som hölls den 14 januari 2021. Styrelsen bemyndigas att till och med den 31 december 2024 vid ett flera tillfällen emittera aktier till MAC Clinical Research Finance Ltd. enligt Avtalet till ett nominellt belopp på totalt DKK 321 160,035, samt att besluta om motsvarande kapitalökning utan förköpsrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för skuldkonverteringen framgår i övrigt av bilaga 4m. Styrelsen bemyndigas att ingå tilläggs- eller ändringsavtal till Avtalet förutsatt att det totala antalet aktier som kan emitteras till MAC Clinical Research Finance Ltd. inte därigenom ökas.”

 

För mer information om Initiator Pharma, kontakta:
Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon +45 6126 0035 E-post: ceo@initiatorpharma.com

Denna information är sådan information som Initiator Pharma (publ) måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 December 2020 kl 12:30 (CET).

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en ny behandlingsmetod för patienter med erektil dysfunktion (ED), som kommer att förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter (och deras partners) som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden.

Om erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (1,2, 3).

1.              Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology 52(5):848–852.

2.              Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med 11(2):347–363.

3.             Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev 5(4):508–520.